Zeefbanden

Onze onderneming, gelegen in zuidwest België, is gespecialiseerd in de productie van rooi- en zeefbanden alsook in rollen en aandrijfwielen voor land- en tuinbouwmachines. Meer en meer wordt er ook in de industrie voor het reinigen, sorteren en laden van groenten en fruit, beroep gedaan op onze banden.

Wij beschouwen het als onze plicht om steeds te blijven kijken naar nieuwe technieken en mogelijkheden bij de produktie en toepassingen van zeefbanden. Op deze site vindt u bijna alle mogelijkheden op het gebied van zeefbanden, aandrijfwielen, steunrollen en accessoires. Uiteraard blijven wij open staan voor nieuwe ontwikkelingen.We hebben ons ervoor ingezet deze site gebruikersvriendelijk op te stellen, om een duidelijk beeld te geven van de door Agro-Belts gebruikte kretologie.

Standaard codering

In de wereld van de zeefbanden doen zich ontelbare mogelijkheden voor. Om toch duidelijk een bepaalde zeefband te kunnen definiëren, maakt Agro-Belts gebruik van een standaard codering. Het betreft hier uitsluitend de definitie van een standaard zeefband.

Standaard-codering

A  Lengte in mm (aantal staven, +1 = verbindingsstaaf)
B
  Breedte in mm
C  Aantal riemen
D  Riemtype met steek
E  Riembreedte
F  Staafsoort en diameter
G  Type sluiting

Alle bijzonderheden van de betreffende zeefband worden daaronder afzonderlijk vermeld.

Zeefbanden

Zeefbanden opgebouwd uit rechte of verzette enkele spijlen.

Egelbanden

Egelband V-Profiel

Egelbanden opgebouwd met gevulkaniseerde egel profielen.

Mazenbanden

Zeefband met enkele staven voorzien van aangelaste pennen

Twinbanden

Zeefbanden opgebouwd uit twin-staven.

Gevulkaniseerde banden

Zeefbanden opgebouwd uit gevulkaniseerde staven of profielen.

Speciale banden

Maatwerk en speciale zeefbanden.